Wystawa „Willa Lentza”

Wernisaż wystawy „Willa Lentza” odbędzie się 3.12.2016 r. w sobotę, w Willi Lentza (al. Wojska Polskiego 84, Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90). Autorami są historycy sztuki: R. Walkiewicz i M. Słonimski. Wykład i prezentację pt. „Wille i Rezydencje Miejskie w nowej roli na przykładzie Willi Lentza” poprowadzi M. Słonimski, potem odbędzie się dyskusja z udziałem publiczności.

Rezydencja wzniesiona w latach 1888-1889 dla dyrektora i współwłaściciela Szczecińskiej Fabryki Wyrobów Szamotowych, należy do najbardziej interesujących budowli dziewiętnastowiecznego Szczecina. W latach powojennych znana jako Pałac Młodzieży, do 2008 r. była siedzibą tej instytucji. Po jej wyprowadzce miał powstać tu Bałtycki Port Kultury – instytucja nastawiona na współpracę międzynarodową, zwłaszcza z krajami nadbałtyckimi. W okresie aplikacji Szczecina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury wspaniałe wnętrza willi służyły powołanej przez miasto instytucji Szczecin 2016. Organizowano tu wydarzenia kulturalne – wystawy, koncerty i spektakle. Kilka lat wcześniej wyremontowano elewacje i dach, potem przeprowadzono we wnętrzach budynku badania konserwatorskie, a następnie projekt adaptacji okazałych wnętrz willi do nowych funkcji. W założeniach opracowania miały tu powstać pomieszczenia recepcyjne, mówiono o nowej instytucji kultury, której program miał być dopiero określony. Obecnie budynek nie jest użytkowany ze względu na prowadzone  bieżące prace remontowe mające na celu utrzymanie należytego stanu technicznego budynku.

Niewątpliwie willa Lentza jako jedna z okazalszych wśród innych willi i rezydencji wybudowanych w początkach XX w. w Szczecinie, warta jest zainteresowania i adekwatnego wykorzystania w nowej roli we współczesnym Szczecinie.

Głos organizacji pozarządowych, historyków sztuki, architektów, pasjonatów, może stanowić cenną wskazówkę i wsparcie w dalszych  działaniach na rzecz przywrócenia naszemu miastu budynku w odświeżonej szacie i nowej roli.

Dlatego w ramach dyskusji Westivalowych proponujemy wspólne rozważanie i zastanowienie się nad najciekawszym, najbardziej oczekiwanym przez mieszkańców Szczecina  programem użytkowym willi , a jednocześnie możliwym do zrealizowania.

Willa Lentza, jako jeden z cenniejszych zabytków Szczecina, powinna służyć mieszkańcom miasta i odwiedzającym Szczecin turystom. Według niektórych powinna się tu znaleźć ekspozycja wnętrz mieszczańskich, bowiem do dziś zachował się ich unikatowy w skali całego regionu wystrój, który jednak wymaga gruntownej konserwacji i uzupełnienia o zabytkowe elementy wyposażenia ruchomego. Inni uważają, że część ekspozycyjna mogłaby również obejmować powojenną historię Pogodna, dzielnicy, w której mieszkało wielu znanych nie tylko w Szczecinie wybitnych przedstawicieli kultury i nauki. Sala teatralno-widowiskowa mogłaby stać się miejscem do organizacji kameralnych koncertów i przedstawień. Najbardziej reprezentacyjne sale, powinny służyć mogą władzom miasta  jako wnętrza recepcyjne. Cały zaś obiekt powinien znaleźć się na trasach przewodników turystycznych oprowadząjących gości z kraju i z zagranicy.

Mamy nadzieję, że dyskusja będzie inspirująca, wypracujemy nowe pomysły i propozycje co do dalszych działań na rzecz unikatowego zabytku Szczecina.

Dyskusję Westivalową, w gościnnej willi Inkubatora Kultury, poprzedzi prezentacja przygotowana przez historyków sztuki dotycząca historii i architektury willi Lentza oraz przegląd współczesnego wykorzystania rezydencji i willi mieszczańskich przełomu XIX i XX na podstawie przykładów innych tego typu budynków w Szczecinie jak i innych miast w Polsce.